De Vlaamse Milieumaatschappij geeft gratis advies aan een 50-tal woningen langs de Kerkebeek

Woon je nabij de Kerkebeek in Sint-Michiels, Zedelgem of Oostkamp? Heb je schade door overstromingen? Wil je jouw woning beschermen? Dan kan je deelnemen aan het project ‘Preventie overstromingsschade’. Lees hieronder het hoe en waarom.

Waarover gaat het?

Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij start een project in Zedelgem, Sint-Michiels en Oostkamp. Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen, ook de Kerkebeek en de andere waterlopen die door Zedelgem en Sint-Michiels Brugge stromen. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico in dit gebied te verminderen. Door de klimaatverandering en de ligging, zullen verschillende plaatsen blijven overstromen. 

Dit project wil voor een 50-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij wil je daarin ondersteunen.

Elk advies:
 • gebeurt op basis van een onderzoek van jouw huis door deskundigen;
 • is een voorstel met maatregelen om schade door overstromingen aan jouw huis te beperken of te voorkomen;
 • bevat een schatting van de kosten om de werken uit te voeren.

Wie kan zich inschrijven

Inwoners van Sint-Michiels, Zedelgem en Oostkamp die in het verleden schade ondervonden door overstromingen of in een overstromingsgebied liggen.

Stappenplan hoe deelnemen

 • De inwoners van Sint-Michiels, Zedelgem en Oostkamp met gekende wateroverlast ontvingen onlangs een uitnodiging.
 • Er is een informatieavond met toelichting van het project.
 • Heb je interesse, schrijf je dan hier in voor het project en voor de informatieavond.
 • Na inschrijving ontvang je een vragenlijst. De vragenlijst moet voor de infoavond ingevuld worden. We polsen met deze vragenlijst naar de impact van overstromingen op jouw huis.
 • Als er te veel inschrijvingen zijn, wordt uit alle kandidaten een selectie gemaakt. De zwaarst getroffen woningen krijgen voorrang.
 • Na selectie contacteren de deskundigen je voor een afspraak.
 • De deskundigen maken gratis een voorstel om schade aan je woning bij een volgende overstroming te beperken. We schatten ook de kosten in om de werken aan je woning te laten uitvoeren.
 • Tijdens een contactdag kan je bijkomend vragen stellen over jouw dossier.

Informatieavond


Praktische gegevens:
Omwille van de maatregelen rond het nieuwe Corona virus kan de informatieavond van 2 april niet doorgaan. Van zodra de nieuwe datum bekend is wordt je op de hoogte gebracht. Het is belangrijk om je in te schrijven, zodat we je steeds correct kunnen informeren.
 • Op donderdag 2 april 2020
  Om 19.00 uur
  In GC De Groene Meersen, zaal Wilgenmeers, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Hoe inschrijven

 • Schrijf je op voorhand in voor het project en de informatieavond.
 • Ben je na de informatieavond niet meer geïnteresseerd in het project, dan laat je dit op het einde van de informatieavond aan ons weten.
 • Ook als je niet aanwezig kan zijn op de informatieavond en toch wil deelnemen aan dit project, schrijf je in. Wij nemen dan contact met jou.
 • Inschrijven kan ook telefonisch op T 02 214 21 11 (op weekdagen tijdens de kantooruren). Vermeld zeker jouw adres in je mail.